CLAB

   Curators     Statement
City Flip-Flop


October 5, 2019 – December 8, 2019
Taiwan Contemporary Culture Lab


Director|LAI Hsiang-Ling
Curator|WU Dar-Kuen (Multiplex); CHEN Hsin-Chun (Circulation); YUWei , I-Chun (Nicole) WANG (Stained)
Curation Advisor|LIOU Shuenn-Ren, KENG Yi-Wei (Circulation), KUNG Shu-Chang (Experimental Architecture Project)
Assistant Curator|CHEN Ping-Yi (Multiplex); CHIEN Yi-Chun, HO Yu-Kuan (Stained); Fay HUANG, Hui-Shan HUANG (Circulation)
Exhibition Assistant|WEI Wen-Chieh, LEE Wen-Yi, LIN Che-Yu, NIEN Dai-Yun, CHEN Ya-Rou, LIU Yu-Ching, SHIH Meng-Hung, KUO Shu-Wei, LI CHIA-JUNG,  I-Ting (Lucy) YEN, YE Ren-Yu,
Graphic Designer|Hsi-Ming CHIU
Web Designer|HSIAO Yang-Hsi
Brochure Editor|TSAI Ming-Jiun, CHEN Min-Hui
Translator|WANG Sheng-Chih, WANG Yi-Wen, WU Nai-Fei, SHEN Yi-Ning, Stephen MA, HUANG Liang-Rung, LIAU Huei-Fen
Technician|CHUANG Zi-Ying, CHUANG Li-Hau, HSU Heng-Kao, CHANG Ken-Yao
Technical Support|Herman WANG, FunDesign Studio
Construction|Inkstone Design, Grandview International, Windtoland Architects, Poem Design
International Logistics|JC ART
Electricity|TSAI Tsao-Yi, CHO HUO
Public Program|Maurice CHEN, CHUANG Wei-Tzu, KAO Kai-Pei, Jimmy HUNG, HUANG Yi-Sean, Juliet
Photography|One Work, LIN Guan-Ming
Site Coordination|Yun-Yuh WANG, James LIN, Yi-Zhen WU, Chen-Chieh TSAI, Hsin-Yu HSIEH
Accountant|Laura HSU, Jessica HSU


Supervisor

Organizer │

Collaborator │
  
Sponsor │

Working with │  

Supported by │

©City Flip-Flop      


Taiwan Contemporary Culture Lab

No. 177, Sec. 1, Jianguo S. Rd., Da’an Dist., Taipei City 106, Taiwan (R.O.C.)